Trường Đại học Hồng Đức mở mới 01 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ và 04 ngành đào tạo trình độ Đại học

2/1/2024 2:14:08 PM

Sáng ngày 01/02/2024, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định mở mới 01 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng và 04 ngành đào tạo trình độ Đại học: Huấn luyện thể thao, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý xây dựng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/dsc04260jpg-20240201112602-e.jpg

PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường trao Quyết định mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng cho khoa KT -QTKD

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Dung – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, thừa ủy quyền của Hiệu trưởng Nhà trường công bố Quyết định mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và các ngành trình độ Đại học của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Cũng tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu đã trao quyết định mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (khoa KT - QTKD) và 04 ngành đào tạo trình độ đại học: Huấn luyện thể thao (khoa Giáo dục thể chất), Kinh tế nông nghiệp (khoa Nông Lâm Ngư nghiệp), Quản lý xây dựng (khoa Kỹ thuật công nghệ), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (khoa KT -QTKD).

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/dsc04315jpg-20240201112741-e.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định mở mới ngành đào tạo trình độ Đại học Kinh tế nông nghiệp cho khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp  

 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/dsc04306jpg-20240201112736-e.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định mở mới ngành đào tạo trình độ Đại học Huấn luyện thể thao cho khoa Giáo dục thể chất

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/dsc04287jpg-20240201112728-e.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định mở mới ngành đào tạo trình độ Đại học Quản lý xây dựng cho khoa Kỹ thuật công nghệ

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/dsc04281jpg-20240201112726-e.jpg

 Các đồng chí lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định mở mới ngành đào tạo trình độ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cho khoa KT - QTKD

Trong thời gian qua, Trường Đại học Hồng Đức và các khoa đào tạo đã tích cực chuẩn bị đội ngũ và các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tiêu chí để mở mới thành công các chuyên ngành, ngành thuộc các hệ bậc đào tạo. Các ngành được mở mới của Nhà trường đều là các ngành, chuyên ngành có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực; đáp ứng yêu cầu của xã hội, của sự phát triển kinh tế - xã hội quê hương, đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Với việc được mở mới 01 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ và 04 ngành đào tạo trình độ Đại học đã nâng tổng số ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hồng Đức lên 21 chuyên ngành; và nâng tổng số ngành đào tạo trình độ Đại học của Nhà trường lên 37 ngành. Ngoài ra, hiện Nhà trường cũng đang tuyển sinh và đào tạo 07 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ./.

Tin liên quan